Regulamin – Agencja Reklamowa PikselON

1.1
Regulamin określa sposób i formę zlecania usług projektowania graficznego, montażu lub wyrobu przez Klienta w firmie „Agencja reklamowa PikselON”. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów firmy „Agencja reklamowa PikselON” zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

1.2
Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: przemek@pikselon.pl, poprzez formularz kontaktowy, lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Fryderyka Chopina 31U/1, 73-110 Stargard. Komunikacja i ustalenia tymi drogami, między Klientem, a „Agencją reklamową PikselON”, są wiążącą formą współpracy.

1.3
Cena podstawowa projektu graficznego, montażu, wyrobu lub wydruku ustalana jest indywidualnie.

1.4
Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia „Agencja reklamowa PikselON” pobiera zaliczkę w wysokości do 50% wartości zamówienia (w zależności od wielkości zamówienia). Zaliczka jest bezzwrotna i zostanie doliczona do całości zlecenia. Klient ma prawo do zwrotu zaliczki, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy „Agencja reklamowa PikselON” ze swojej winy nie wywiązał się z zadania czy też nie dotrzymał ustalonego terminu. W trakcie dalszej realizacji projektu „Agencja reklamowa PikselON” może żądać od Klienta zapłaty proporcjonalnej do etapu wykonanych prac.

1.5
„Agencja reklamowa PikselON” przekazuje gotowe, zaakceptowane przez Klienta zlecenie (wykonanie projektu, przekazanie praw autorskich do projektu, montaż lub wyrób) po wystawieniu faktury VAT.

1.6
„Agencja reklamowa PikselON” zachowuje prawo do rezygnacji ze zlecenia bez podania uzasadnienia.

1.7
Termin realizacji zamówienia ma charakter przybliżony i uzależniony jest od czasu dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów i informacji przez Klienta, koniecznych do przygotowania zlecenia.

1.8
„Agencja reklamowa PikselON” zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy, logo, własnej lub powierzonej fotografii z realizowanego zlecenia w swojej bazie Klientów na stronie internetowej www.pikselon.pl.

1.9
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością „Agencja reklamowa PikselON”. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać go w formacie png, jpg w rozdzielczości 72 DPI. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy „Agencja reklamowa PikselON” musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych (to jest składu w programach Corel, Adobe itp.).

1.10
„Agencja reklamowa PikselON” nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesyłane przez klientów, tzn:

  • Zdjęcia,
  • szkice,
  • teksty,
  • inne materiały przesyłane w celu wykonania projektu graficznego, a w szczególności wektoryzacji znaku graficznego, logotypu.

Przesyłając materiały do projektu Klient oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub licencję do ich użycia. Przesyłając znak graficzny do wektoryzacji Klient oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie jak i jest jego właścicielem.

© Copyright - Agencja Reklamowa Stargard - Projektowanie Stron Internetowych Stargard - Reklama Stargard - Pikselon